Hoppa till innehåll

Teknisk analys

vad är en aktie?

Teknisk analys är en metod som flertalet investerare använder sig av för att avgöra ifall en aktie är värd att köpa eller inte. Genom att försöka analysera marknaden och hur aktien rör sig kan man sedan ta ett strategiskt beslut när och om man bör handla en aktie. Om du är intresserad av att fördjupa dig i aktier och hur marknaden fungerar kan teknisk analys vara något för dig.

I denna guide över teknisk analys kommer vi att förklara hur den här metoden går till och hur man faktiskt genomför analysen. Läs vidare för att ta reda på fördelarna med teknisk analys och vad som krävs från dig som investerare.

Teknisk analys för nybörjare

Du kan använda dig av metoden teknisk analys oavsett om du är en van investerare eller precis börjat att bygga din portfölj. Även om det krävs en vilja och ett intresse över aktiemarknaden för att komma igång med denna metod, så behöver du inte ha tidigare erfarenhet. Du kommer att lära dig det som krävs i denna guide så att du sedan kan prova på teknisk analys på egen hand. Vi vill dock påpeka att metoder som teknisk analys aldrig garanterar en vinst. Detsamma gäller aktierobotar, fondrobotar och liknande program som ska hjälpa att öka investerarens vinst. 

Dessa kan fungera då de läser av marknaden och statistik på ett smartare sätt än vad vi människor ofta kan, men alla investeringar kan förloras. Använder du dig av teknisk analys för att basera dina köp på kursutvecklingen och tidigare statistik får du absolut en bra chans att kunna göra en lyckad affär. Men marknaden kan helt plötsligt ändras vilket betyder att din annars så lyckad affär istället blir till en förlust. Det vi försöker säga är att man aldrig ska lita på metoder, analyser och program till fulla utan istället vara medveten om riskerna.

Vad är teknisk analys?

En teknisk analys är alltså en metod man kan använda sig av för att förutspå en akties utveckling och bedöma när man bör investera. Det hela handlar om att analysera kursutvecklingen, marknaden och hur aktien har utvecklats historiskt sett. Detta är en ganska så komplicerad analys som handlar om att kombinera statistik och historiska data med sannolikhetslära. Nybörjare kan använda sig av denna teknik. Men som vi tidigare nämnde så krävs det både tid och intresse för att komma igång.

Något som urskiljer denna metod är att man räknar in den mänskliga förutsägbarheten. Med det menar vi att människor ofta upprepar liknande mönster. Detta beteende kan man sedan se i kursutvecklingen vilket gör att analytikern tolkar denna information som grunden i teknisk analys. Här räknar man inte in omsättning och vinstutveckling i företaget utan analyserar istället mönster i kursutvecklingen.

Det går att väva in andra faktorer såsom företagets omsättning i analysen – om man vill göra det hela ännu mer komplicerat. Vill du istället testa på teknisk analys så ska du satsa på att analysera aktiens tidigare mönster och rörelser. Detta för att sedan kunna förutse hur den kommer att röra sig i framtiden. Denna metod kan hjälpa dig som investerare att öka din avkastning.

Gör en teknisk analys - Steg för steg-guide

Känner du att teknisk analys kan vara något som passar dig kan det vara intressant att se hur det faktiskt går till. Även om vi har förklarat grunderna i denna guide så kan det hjälpa att se hela processen steg för steg. Det är därför som vi har satt ihop en kortare guide som förklarar varje steg på djupet. I detta stycke kommer du att läsa om de tre grundläggande begreppen som du bör känna till för att kunna göra en lyckad teknisk analys: Trender, stöd och motstånd samt glidande medelvärde.

Du kan använda dessa olika tekniker i en och samma analys, eller använda dem i olika analyser. Det hela beror på hur komplicerat du vill göra det. Men för att komma vidare med din första analys är det bra att du förstår dig på följande begrepp.

Trender

Trender brukar man anse vara ett av det absolut viktigaste begreppet inom teknisk analys. Det är också den del av den grundläggande förståelsen som man även brukar anse vara den mest effektiva delen. Vill du göra en analys bör du först och främst kolla på trender.

Trender innebär att kolla på aktiekursens riktning. Genom att göra en prisanalys för aktien du är intresserad av i kursgrafen får du en bra uppfattning om vart aktien är påväg. När du kollar på en akties trend så avgör du ifall aktien kommer att stiga eller falla. Du kollar även på om den rör sig sidledes eller är i utbrott, rekyl eller konsolidering.

Stigande och fallande aktie

Här kollar på du ifall aktien kommer att stiga eller falla. Har den en stigande riktning så kommer kursen att nå nya högre toppar. En fallande aktie innebär precis tvärtom. Vill du kolla på aktiens riktning på detta sätt behöver du bestämma en tidsperiod som du är intresserad av. Detta kan vara ett eller tre år. När du sedan har bestämt tidsperiod så drar du ett streck genom topparna eller bottnarna. På så sätt hittar du aktiens trend. Ändrar du tidsperiod kommer du se att trenden ändras, då en aktie kan vara stigande under fem år. Med fallande under till exempel ett år.

Den faktor som avgör ett bra köp genom att kolla på en akties trend är sannolikhetslära. Om trenden visar på en stigande trend så berättar sannolikheten att aktien förmodligen kommer att fortsätta stiga. En fallande aktie har istället större sannolikhet för att den ska fortsätta falla.

Stöd och motstånd

Nästa steg i din tekniska analys är att identifiera stödet och motståndet. Detta hänger ihop med att identifiera trender men handlar om att se när nivåerna i grafen vänder och ändrar riktning. Dessa är alltså topparna och bottnarna som du ser i en akties graf.

  • Stöd = en nivå i grafen där man tror att aktien ska vända och börja stiga
  • Motstånd = en nivå i grafen där man tror aktien istället ska sjunka på grund av motstånd

Målet med denna teknik är att identifiera de stunder då aktien kommer att ändra riktning. Genom att dra ett parallellt streck mellan den senaste botten och senaste toppen i graf kan du hitta stödet och motståndet. Även här talar vi om sannolikhetslära och det är den faktor som just denna del i analysen baseras på.

Så vad beror stödet och motståndet på? Jo, ofta kopplar man stöd till ett överskott av köpare då den till exempel har ett lägre värde. Motstånd innebär då att det finns färre köpare, kanske beroende på att aktien anses vara för dyr just då.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är den sista delen i denna steg för steg-guide som du bör känna till för att kunna göra en lyckad teknisk analys. Glidande medelvärde står för medelvärdet av stängningskursen under en speciell tidsperiod. Denna tidsperiod kan du bestämma själv men medelvärdet kan hjälpa dig att ta reda på ifall kursen är stigande eller fallande. Vid en stigande kurs kommer medelvärdet att falla under priset och vid en fallande kurs kommer medelvärdet istället att hamna ovan priset.

Ibland kallar man även glidande medelvärde för MA, vilket står för Moving Average. Denna metod brukar även beräknas vara en av de mest använda analysmetoderna. Du kan även stöta på SMA, vilket står för Simple Moving Average. Oavsett vilket namn metoden har så innebär det att avgöra medelvärdet på en akties kursutveckling.

Du använder glidande medelvärde när du vill ta reda på ifall du ska köpa eller sälja en aktie. På ett sätt identifierar du trendriktningen hos en aktie, vilket egentligen är samma sak som trender, stöd och motstånd. Som du säkert har märkt vid detta lag så är alla dessa tre metoder kopplade till varandra. Det är också därför du kan använda alla tre i en och samma analys, eller bara hålla dig till en metod om du tycker det är enklare.

Krävs det något program för att göra en teknisk analys?

Vi har nu gått igenom hur en teknisk analys faktiskt går till. Som du ser så är det hela ganska så komplicerat och handlar om att ta fram en massa data. För att göra det hela enklare så finns det program du kan använda dig av. Du kan även göra detta på egen hand, men de flesta investerare föredrar att ta hjälp av program för att slippa plåga sig själva.

Det du först måste ta reda på är hur insatt du är i kursutvecklingen och marknaden i sig. Sedan kan du avgöra ifall du vill använda dig av ett program eller inte. Om du endast vill göra en enklare typ av analys så behöver du inte något program alls. Vill du ta det hela ett steg längre så rekommenderar vi dig att läsa nästa stycke i denna guide.

Så för att svara på frågan: Nej, du behöver inget program, men det kan underlätta om du vill hålla på med tekniska analyser under en längre tid.

Program för teknisk analys

Du kan alltså göra en teknisk analys i olika nivåer – nivåerna ligger mellan otroligt enkelt och super-komplicerat. Vilken nivå du väljer att ligga på kommer dock att avgöra hur lyckad analysen blir. Det är här de olika analysprogrammen kommer in i bilden.

 

För det första så erbjuder de flesta banker och handelsplattformar olika verktyg för att göra tekniska analyser. Du kan alltså få hjälp oavsett om du investerar via din privatbank eller via en handelsplattform för aktier. Här kan du hitta olika verktyg och även ställa in funktionerna efter dina preferenser. Det finns oftast även bra hjälpmaterial för att du ska lära dig hur det hela fungerar.

 

Vill du fördjupa dig i teknisk analys så kan vi rekommendera att du kollar in de trading- och analysprogram som finns på marknaden. Det finns en massa bra analysprogram på marknaden. En del är faktiskt helt gratis men vill du ha tillgång till fler funktioner så kostar dem en summa. Med dessa program kan du till exempel rita ut de parallella linjerna och strecken direkt i grafen, så att du hittar trenderna, stödet och motståndet. Du kan även anpassa alla grafer efter hur du själv vill ha dem.

Är det värt att göra en teknisk analys?

Fungerar det verkligen att göra en teknisk analys? Ja, det kan absolut fungera att göra en teknisk analys. Men det behöver dock inte betyda att det alltid fungerar. Det här är en metod och analys baserad på sannolikhet. Det innebär att resultaten du får baserat på denna analys är baserade på vad sannolikhetsläran berättar om just den graf du kollar på. Du kan alltså få bra resultat med analysen, men du kan också göra en misslyckad affär då det är omöjligt att förutse aktiemarknadens exakta utveckling.

Kom ihåg att investera ansvarsfullt

Vi nämnde tidigare lite kort de risker som kommer med investeringar. Eftersom det är otroligt viktigt att investera med ansvar vill vi ägna denna paragraf till att gå in på detta i mer detalj. För det första, alla investeringar man gör med pengar kommer alltid med en stor risk. Det spelar ingen roll om vi talar om betting och casinospel eller investeringar i kryptovalutor, fonder eller aktier. Du kan alltid förlora pengar med dessa investeringar.

Aktiehandel har under en lång tid varit det mest populära sättet att spara pengar på. Man brukar räkna med att aktierna ökar ca 7% varje år, vilket innebär att en bra och spridd portfölj kommer att växa under många år. Det man däremot måste komma ihåg är att marknaden alltid går upp och ned, vilket innebär att de pengar man investerar faktiskt kan förloras. Investeringar i kryptovalutor brukar beräknas ha en ännu högre risk i och med att framtiden för dessa är oklar. Det är enklare att förutse framtiden i ett etablerat företag än hos en kryptovaluta. Men oavsett detta kan båda investeringarna ge dig en vinst.

För att minska risken är vårt bästa tips att ha en budget varje månad för investeringar. Beräkna denna budget efter vad du har kvar på kontot efter att alla räkningar och utgifter är betalda. Genom att investera pengar du faktiskt har råd att förlora kommer det i längden aldrig påverka din ekonomi på något större sätt. Det du också bör göra är att ha en utspridd portfölj med aktier inom många olika industrier. På så vis minskar du risken för att hela din portfölj raserar på en och samma gång. Lita heller inte helt på metoder och program för smartare investeringar utan kom alltid ihåg att även dessa kan missbedöma ett aktieköp.