Hoppa till innehåll

Vad är P/E tal?

business stock brokers stress and looking at monitors displaying financial stock graph

När man ska räkna ut om en aktie är köpvärd eller inte brukar man använda något som kallas för P/E tal. Men vad är P/E tal? Det är en förkortning för price/earnings och är ganska enkelt att förstå sig på. Price är aktiens pris och earnings är hur mycket aktien har gått i vinst. När du dividerar detta får du alltså fram ett nyckeltal som visar om aktien är värd att köpa eller inte. För att räkna ut vinsten per aktie tar du bolagets totala vinst och delar med antalet aktier. Normalt så kan du hitta det hos en aktiemäklare om du söker information om ett visst bolag. 

Så gör du för att räkna ut ett P/E tal

Det är väldigt enkelt att räkna ut P/E talet för ett företag. Du tar bara aktiekursen och delar med vinst per aktie. Låt oss säga att du får fram P/E talet 3. Då innebär det att det kommer ta tre år för bolaget att tjäna in den summan som aktien idag handlas för. Det är under förutsättning att dagens vinstnivå står sig. 

Om du har P/E talet kan du även räkna ut hur mycket ett bolag värderas till. Då behöver du bara ta bolagets vinst och multiplicera det med P/E talet. Då får du en hum om hur mycket marknaden just nu är beredd att betala för bolaget. Det ger dig en bra idé om det är ett bolag värt att satsa på eller inte. Dock så kan det alltid ske ting som företag inte kan rå över. Det kan till exempel vara det politiska läget eller att en bransch går igenom stora förändringar.

När det bra att använda ett P/E tal?

Det är främst när du ska bestämma om du ska köpa en aktie eller inte som det kan vara bra att använda sig av P/E tal. Det ger en bra hint om hur aktien är värderad på marknaden. Det är dock inte alltid marknaden har rätt. Du kan antingen välja aktier som marknaden tror på eller sådana aktier som är värderade lägre och som du tror kan växa i framtiden. 

Det finns flera olika strategier som du kan använda när du ska välja aktier och detta är bara en av dessa. Om du använder denna tillsammans med andra strategier har du en bra grund att stå på. Som du kanske redan vet så finns det dock inga säkra kort och du bör aldrig investera pengar som du inte kan förlora. Köp aktier som du tror på och inte bara de som har ett bra P/E tal. 

Detta kan du utläsa av ett P/E tal

Enkelt förklarat kan man säga att ett P/E tal visar hur lång tid det tar innan du får tillbaka din investering. Det är under förutsättning att bolaget går med lika hög vinst som de gör när du räknar ut talet. Om ett P/E tal är 7 tar det alltså 7 år innan företaget tjänar tillbaka den summa som du betalade vid köpet. Därför är aktier ofta en långsiktig investering och inget du kan räkna att tjäna snabba pengar på.

Det finns så klart undantag och det går aldrig säga att ett företag kommer gå med vinst i framtiden bara för de går plus i nuläget. Därför är det viktigt att följa börsen noggrant och hålla koll på marknaden. Du kan till exempel läsa börsrelaterade nyheter om du vill veta mer. Nu har vi till exempel kunna läsa om hur den senaste räntehöjningen i USA kommer påverka resten av världen.

Marknadens förväntningar på aktien

Ett P/E tal visar vilka förväntningar marknaden har på aktien. Det betyder inte alltid att det är korrekt. En aktie kan vara övervärderad av marknaden vilket vi har sett många exempel på. Om P/E talet är högt visar det att marknaden tror på bolaget och förväntar sig stabila vinster framöver. Om du får ett lågt P/E tal visar det på det motsatta. 

Det är marknadens jobb att försöka förutspå vilka bolag och aktier som kommer vara starka på marknaden under de kommande åren. Det är också det du som aktiehandlare måste göra. Du kan genom rapporter och analyser få en ganska bra bild över vilka aktier som kan bli starka i framtiden. 

Vad säger marknaden när ett bolag går med vinst?

Det är inte så enkelt som man kanske tror att förstå hur marknaden värderar en vinst. Dock så brukar ett bolag som kontinuerligt kan visa stabila vinster värderas högt. De bolag som rör sig i en mer osäker bransch brukar värderas lägre. Det kan vara branscher där intäkterna svänger väldigt mycket. Därför är det också bra att tänka på vilken bransch ett bolag är verksamt i. 

Två bolag med samma P/E värde kan ha olika förutsättningar. Det beror då på vilka branscher de är i. Därför kan de också värderas olika högt av marknaden. Om du vill göra fördelaktiga aktieköp kan du även titta på vilka branscher som förväntas få en uppgång under de kommande åren. Just nu pratas det till exempel mycket om energibranschen i spåren av de höga elpriserna. Även företag som är involverade i den gröna omställningen brukar få mycket uppmärksamhet.

Kan jag dra nytta av P/E talet?

De flesta investerare använder P/E talet för att se hur ett bolag står sig i jämförelse med sina konkurrenter. En del väljer att satsa på undervärderade företag som inte är upptäckta av marknaden ännu. De kan alltså göra stora vinster i framtiden. Att ett bolag har ett lågt P/E tal behöver inte vara något negativt. Det kan bara handla om att marknaden inte har upptäckt potentialen ännu. 

Om du vill upptäcka bolag som ännu inte är värderade av marknaden måste du själv sätta dig in i olika bolag. Det kan vara ganska tidskrävande men också belönande om du har tur.

Exempel på skillnaden mellan branscher

Nästan alla företag styrs av efterfrågan. Vi kan ta stålbranschen som ett exempel. När det råder högkonjunktur i världen är det många som satsar och därför råder det en väldigt stor efterfrågan på stål. Därför kommer stålföretag se sina vinster och sin omsättning öka kraftigt. 

Om det kommer en lågkonjunktur kommer efterfrågan på stål att gå ner. Många företag sätter sina projekt och inköp på paus eftersom det råder osäkra tider. Det byggs inte lika mycket som under en högkonjunktur. Det gör dock ingen skillnad för stålföretagen eftersom de fortfarande måste betala hyra för stora lokaler och löner till sin personal. Deras vinster kommer alltså att minska vilket också syns på börsen. Det kan även leda till permitteringar eller avsked om det vill sig illa. 

Livsmedel är alltid efterfrågat

En bransch som inte påverkas på alls samma sätt är livsmedelsbranschen. Människor kommer alltid behöva mat oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut i världen. Ett företag som producerar livsmedel har därför stabila vinster oavsett om ekonomin är stark eller inte. Därför kommer matföretaget att värderas högre än ett företag som är verksam i stålindustrin av marknaden. Det beror på att stålindustrin räknas som mer osäker. 

Det är förstås inte det enda som påverkar men när det kommer till P/E talet är det väldigt viktigt. Även livsmedelsföretag kan nå nedåt på börsen. Vi såg ett exempel när Oatly fick väldigt mycket negativ publicitet under en tid. Därför är det väldigt många faktorer du måste ta hänsyn till när du ska köpa aktier på börsen.

Vad räknas som ett högt P/E tal?

Det finns egentligen inget enkelt svar på den frågan utan det är väldigt objektivt. Om man tittar på Stockholmsbörsen som ett exempel så ligger snittet på 14. Större bolag som har etablerat sig på marknaden har ofta ett lite lägre P/E tal. De gör inte lika kraftiga vinster utan ligger på en stabil nivå. Ett mindre företag som växer gör ofta större vinster innan de lägger sig på en mer jämn nivå. 

Istället för att se om ett P/E tal är högt eller lågt är det bättre att välja ut ett enskilt bolag och titta hur det har gått för dem historiskt. Då får du också en bra bild om hur det kan gå för dem i framtiden. 

Negativa P/E tal

När ett bolag går med förlust är det inte möjligt att räkna ut ett P/E tal. Det beror på att det inte finns någon vinst att räkna på. Ett bolag kan ju dock beräknas gå med vinst nästkommande år. Då kan du räkna på den preliminära vinsten bara för att få en idé hur det kommer gå för bolaget i framtiden.

Vanliga frågor om P/E tal

Ja, de flesta sajter har detta utskrivet under den allmänna information om bolaget. Du slipper alltså räkna ut det själv. Det gäller till exempel på Avanza.

I stora drag visar det hur många år det kommer ta för bolaget att tjäna in priset på aktien. 

Du tar den nuvarande aktiekursen och delar den med vinst per aktie. Då får du fram det nuvarande P/E talet. Det kan ändras om bolaget ökar eller minskar sin vinst.