Hoppa till innehåll

Vad är ett P/S tal?

Stock market graph

När du ska handla aktier kommer du säkerligen stöta på något som kallas för P/S tal. Det visar aktiens pris i relation till bolagets omsättning. Det är ett av flera nyckeltal som du kan använda dig av för att se om en aktie är värd att köpa eller inte. Normalt så är det bra att samla på sig fakta om bolaget för att kunna göra en bra bedömning. 

Så räknar du ut P/S talet

Om du ska räkna ut P/S talet kan du enkelt göra det på egen hand. Allt du behöver göra är att ta bolagets nuvarande aktiekurs och dividera med omsättningen per aktie. Då får du fram det som kallas P/S tal.

Vad har jag för användning av ett P/S tal?

Det som du kan ta med dig av ett P/S tal är hur marknaden värderar det aktuella bolagets omsättning för närvarande. Om ett bolags tal är väldigt högt kan det betyda en av två saker. Bolaget kan ha en hög aktiekurs om man tittar på förhållandet till deras omsättning. Eller så tror marknaden väldigt mycket på bolaget och tror att de kommer öka sin omsättning inom den närmaste tiden. Om marknaden tror att värdet kommer stiga betyder det att aktien kommer gå upp i pris. 

Detsamma gäller för om en aktie visar ett lågt P/S tal. Då är antingen omsättningen låg i förhållandet till aktiekursen. Eller så är det inte en aktie som marknaden tror på i nuläget. Det kan förstås ändras om bolaget ökar sin vinst eller om de måste göra stora nedskärningar.

Ett räkneexempel

Det finns ett postorderföretag som heter Bokmalen AB. I skrivande stund har de ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor. De säljer dessutom för 300 miljoner kronor om året. Det betyder att de har ett P/S värde på 1,67. De flesta av deras konkurrenter har ett värde på 1,3. Alltså värderar marknaden detta bolag högre. Det kan bero på att marknaden tror att de kommer gå med högre vinst. Köp aktier som du själv tror på och som kan gå med vinst i framtiden. 

Låga eller höga P/S tal - vilket är bäst?

Det är väldigt svårt att säga vilket som egentligen är bäst av höga och låga P/S tal. Det finns inget enkelt svar är utan istället två sätt att se på saken. Om ett företag har ett högt tal betyder det att de normalt tjänar mycket pengar och har en hög lönsamhet. Dock så kommer det med väldigt stora förhoppningar. Marknaden förväntar sig då att bolaget ska fortsätta öka sin omsättning och växa över tid. Även nystartade bolag brukar ha höga P/S tal eftersom många förväntar sig att de ska växa. 

Ett lägre P/S tal kan betyda att ett bolag inte är lika lönsamt som sina konkurrenter. Det kan även bero på att marknaden inte tror att bolaget kommer öka sin omsättning inom den närmaste framtiden.

Då kan du använda dig av P/S talet

P/S talet kan vara användbart ur flera synpunkter. Framförallt är det bra att få en överblick av hur marknaden värderar bolagets omsättning. Det kan du kika på oavsett om bolaget går med förlust eller vinst. Om bolaget går med förlust är det nästan ännu viktigare. Det beror på att man inte kan räkna ut något P/E tal så länge ett bolag går med förlust. Alltså säger det mycket om vad marknaden har för förväntningar på bolaget i framtiden. 

Är det läge att sälja?

Om P/S talet är högt för ett bolag kan det vara läge att sälja. Det kan innebära att bolaget inte kommer leva upp till de höga förväntningarna som har ställts på dem. Om de har ett lågt tal kan det finnas mycket utvecklingspotential. Kanske är det också en aktie som marknaden inte har upptäckt ännu? Då kan det vara läge att läsa på lite mer om bolaget och se vilka planer de har för framtiden. Det är också bra att läsa på branschen och se vad det finns för framtidsutsikter. 

Har marknaden förtroende för företaget?

P/S talet visar även om marknaden har förtroende för bolaget eller inte. Det kan liknas med att man får ett betyg efter prestation i skolan. Om bolaget under flera år kan uppvisa bra lönsamhet och håller sina löften kommer det även avspegla sig på börsen. Om marknaden tycker att vi har att göra med ett seriöst bolag kommer deras P/S värde att öka. 

Har bolaget hög lönsamhet?

Om ett bolag har högre lönsamhet än normalt så brukar de även ha ett högre P/S värde. De anses alltså ha ett litet övertag över sina konkurrenter. Det är också något som marknaden ser positivt på. 

 

Något som du också bör tänka på är att endast jämföra P/S talet för företag i samma bransch. Annars kan det vara väldigt missvisande. Om du hittar ett bolag som du tycker är intressant kan du också se vilka som är deras främsta konkurrenter är. Sedan är det bara att jämföra P/S talen. Du kan också ta hänsyn till andra faktorer när du ska investera i en aktie.

Lita på din magkänsla

Det finns inga rätt och fel utan du väljer själv vad du vill utläsa av P/S talen. Siffrorna kan nämligen tolkas på flera olika sätt. Även om ett bolag går lite sämre för tillfället finns det inget som säger att de inte kan komma till bukt med problemen. Vissa letar aktivt efter sådana typer av aktier. Dessa kallas normalt för högriskinvesteringar eftersom det inte är säkert att bolagen kan vända förlust till vinst.

Vanliga frågor och svar om P/S tal

Det gör du genom att dividera bolagets aktiekurs med deras omsättning per aktie. Då får du fram det aktuella talet.

Det ger en bra indikation om vad marknaden har för förväntningar på bolaget.

Det finns inget självklart svar på det utan det beror på vad för typ av aktiehandlare du är. Du får fråga dig själv hur stor risk du är villig att ta.