Hoppa till innehåll

Vad är Courtage?

Vad är Courtage?

När man påbörjat sitt äventyr i investeringsvärlden kan alla nya termer kännas otroligt förvirrande. Det krävs nämligen att man är någorlunda insatt i vad olika ord och begrepp betyder, så som termen courtage. Courtage är en term som är vanligt förekommande gällande handel med aktier samt andra värdepapper och avser den avgift som mäklaren tar för att genomföra en aktiehandel på investerarens räkning.

All handel med aktier och andra värdepapper kommer med courtage. Det vill säga att man betalar courtage när man köper samt säljer aktier. Detta är således mäklarens kommission och därmed dennes sätt att tjäna pengar. Därför kommer olika mäklare även ta ut olika courtage.

För att din handel ska vara så lönsam som möjligt för dig är det viktigt att leta efter en mäklare med den lägsta möjliga courtage. Vilket courtage en mäklare bestämmer sig för beror även på vilken börs som aktien handlas på samt hur investeraren placerar sin order. Köper och säljer man sina värdepapper genom sin dator eller mobil innebär detta lägre courtage än om man skulle ringa sin mäklare och be dem göra det för en.

Fast och rörligt courtage

Courtage brukar delas upp i två kategorier: fast och rörligt courtage. Det fasta courtaget är en avgift som är fast, det vill säga att priset inte förändras, oavsett hur mycket man köper aktier för. Fast courtage klassas vanligen som det bästa valet för sparare som brukar göra stora affärer. Småsparare drar mer nytta av rörligt courtage.

Rörligt courtage är då ett courtage som varierar beroende på hur pass mycket den specifika affären är värd och anges som en procentsats. Som nämnt redan är rörligt courtage vanligen bättre för småsparare.

Courtaget storleks bestäms av mäklaren…

Det är alltså upp till varje mäklare att själv bestämma hur pass högt courtage de vill ha. Courtaget måste dock tydligt presenteras på hemsidan och mäklaren får inte ändra courtaget utan att meddela kunderna. Om courtaget är rörligt bestämmer mäklaren normalt sett ett minsta courtage, med andra ord den minsta avgift som man får betala hos en mäklare. Detta för att mäklaren inte ska gå med minus.

… men också vilken börs man handlar på

Förutom att mäklaren bestämmer courtaget så kommer kostnaden för handel med värdepapper även variera beroende på vilken börs man handlar på. De flesta svenska mäklare erbjuder lägst courtage på Stockholmsbörsen och tar istället högre avgifter på internationella börser. Detta är viktigt att känna till innan man börjar handla hos en specifik mäklare då det avgör hur mycket pengar man kommer behöva punga ut i avgifter.

Så hittar du en bra mäklare med lågt courtage

Köp, transaktioner, konsultationer och så vidare är alla tjänster som mäklare tar ut avgifter för, det vill säga courtage. Courtaget varierar från plattform till plattform och mäklare till mäklare, och därför är det en god idé att leta efter den mäklaren som har lägst courtage. Låt oss gå igenom några värdefulla tips för hur du ska gå tillväga för att spara så mycket pengar som möjligt på dina investeringar. Men också för att hitta en mäklare som du kan känna dig absolut bekväm och trygg med.

Undersök och jämför de olika mäklarna

Precis som inför ett större köp, när man jämför olika aktörer som säljer en viss produkt eller tjänst, bör man undersöka och jämföra olika mäklare på marknaden. Genom att göra detta får du en tydlig bild av vad som är normalt för ett courtage att ligga på, samt vilka aktörer som har det lägsta courtaget. Avanza och Nordnet är två bra val gällande mäklare med lågt courtage.

Se vilka finansiella instrument som finns

Förutom att hitta en mäklare med lägst courtage så bör du se vilka värdepapper som faktiskt går att handla med. Flera värdepapper, som aktier, derivat, optioner, råvaror och fonder bör finnas tillgängliga. Om du förses med ett flertal olika alternativ är det troligen en mäklare som är värd din tid och dina pengar. Naturligtvis är antalet värdepapper inte alltid det viktigaste – kvalitet över kvantitet.

Undersök vilka andra avgifter som tillkommer

Courtage är inte den enda avgiften som tillkommer när man handlar hos mäklare. Med det sagt betyder lågt courtage nödvändigtvis inte en lönsam affär. Se därför till att noggrant undersöka alla avgifter som tillkommer hos mäklaren och jämför dessa kostnader med kostnaderna hos andra mäklare.

Läs vad andra har att säga om mäklaren

Kunder som redan använt sig av mäklare är de bästa att berätta om de upplevt mäklaren bra eller inte. Det finns gott om recensioner och omdömen att läsa online och dessa kan hjälpa dig få en bättre bild av mäklaren. Stirra dig inte allt för blint på kommentarerna dock – det tenderar nämligen att vara fler onöjda personer som skriver omdömen snarare än tvärtom.

Gå igenom gränssnittet

Huruvida en mäklares plattform är användarvänlig eller inte är en nödvändighet när man ska använda sig av deras tjänster. Om man upplever problem med att genomföra affärer på plattformen leder det snabbt till frustration och i slutändan kan det resultera i att pengar brinner inne. Se därför till att alltid gå igenom gränssnittet hos en mäklare innan du registrerar dig och börja handla för att försäkra dig om att det går att köpa och sälja värdepapper på ett användarvänligt sätt.

Avslutande ord

Courtage är en avgift eller kommission som en mäklare tar ut för att utföra transaktioner eller tillhandahålla tjänster för kunders räkning. Mäklare tar ut courtage för tjänster som köp, försäljning, konsultationer och förhandlingar.

Courtaget brukar kategoriseras i två grupper, nämligen fast och rörligt courtage. Det första innefattar en avgift som inte förändras, oavsett hur mycket man köper aktier för. Rörligt courtage varierar istället beroende på hur pass mycket den specifika affären är värd och anges som en procentsats.

Courtaget bestäms alltid av den specifika mäklaren och mäklaren får inte ändra courtaget utan att meddela sina kunder om det i tid. Courtaget varierar dock också beroende på vilken börs man handlar på.

För att hitta det lägsta courtaget är det nödvändigt att granska och jämföra olika mäklare på marknaden. På den svenska marknaden är Avanza och Nordnet väldigt bra val.